DENKLEM
cizust
cizsol_tile
.


.

Bu denkleme dikkat !!!
Aşağıdaki bilimsel açıklama ilginizi çekebilir...
Mantık!...Bilim ve para!.

Neden ilkokulu zor bitirmiş bazı işadamları, ünlü profesörlerden daha fazla para kazanırlar? Bakın nasıl?

Birinci hüküm: Bilgi, güçtür.
İkinci hüküm: Zaman, paradır

Şimdi bu iki hükme itirazınız var mı? YOK... O zaman devam edelim.
Fizik ilminde;

Güç=iş/zaman    dır. Şimdi;

Bilgi=güç         (birinci hükme göre)
Zaman=para    (ikinci hükme göre)

Bunları denklemde yerine koyalım:

Bilgi=iş/para    olur. Buradan parayı çekersek;
Para=iş/bilgi    olur. Şimdi, bu formülde bilgi sıfıra yaklaşırsa ne olur?
Para sonsuza doğru uzanır.

Sonuç:
Ne kadar az bilirsen o kadar çok kazanırsın.

Ya da; sabit bir para(maaş), alabilmek için; bilgin ne kadar fazlaysa, o kadar fazla iş yapman gerekir!...
ASIL Sonuç:
Bu formül kazanmaya değil harcamaya uygundur!...

Para kazanıldığı gibi harcanılır da!.. Denklemi parayı kazanmak şeklinde formule etmek hatadır. Neden?, Çünkü, denklemdeki 'Güç' de sarfedilmektedir, tıpkı para gibi...

Bu çerçevede;

Bilgi=iş/para   denklemine bakarsak;
Burada az para ile çok iş yapmak bilginin büyüklüğünü gösterir. Diğer bir deyişle;
Aynı 'para'yı 'bilgi'si daha fazla olan daha fazla 'iş'te değerlendirir. Hasılı;
Bilgisi fazla olan daha kazançlıdır...


.
cizsag_tile
cizdip