.
SAKIN TERK-İ EDEPTEN

cizust
cizsol_tile
. . Şair Nabi'nin Sakın Terk-i Edepten şiiri, şiirin günümüz Türkçesi hali ve ibretlik hikayesi aşağıdadır. Bu ibretlik hikayede hem Nabi'nin şairlikteki ustalığını göreceksiniz, hem de onun Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e olan aşk, hürmet ve edebine şahitlik edeceksiniz.
1678 senesinde hacca gitmek ve sevgisiyle yanıp tutuştuğu Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in makamı şerifine yüz sürmek için Sultan'dan izin alıp yola çıkar şair Nâbî. Bu esnada acaba ona meşhur "Sakın Terk-i Edepten" şirini yazdıracak olan neydi?
Beraberinde yola çıktığı hac kâfilesi Osmanlı devlet ricalinden meydana geliyordu.
Medine'ye yaklaştıkları bir gece, kafiledeki bir devlet büyüğünün, ayaklarını Ravza-i Mütahhara'ya doğru uzatarak uyuduğunu gören Nâbî, üzülüp o anda yetkiliyi uyandıracak bir ses tonuyla şu naatı söyledi:

SAKIN TERK-İ EDEPTEN:
Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbûb-i Hudâ'dır bu,
Nazar-gâh-ı ilâhîdir, Makâm-ı Mustafâ'dır bu.

"Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allah-ü Teala'nın sevgilisi olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in bulunduğu yerdir. Bu yer, Hak Teala'nın nazar evi, Resul-i Ekrem'in makamıdır."


Habîb-i Kibriyâ'nın hâb-gâhıdır fazilette
Teveffuk-kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu

"Burası Cenab-ı Hakk'ın sevgilisinin istirahat ettikleri yerdir. Fazilet yönünden düşünülürse Allah-ü Teâlâ'nın arşının en üstündedir."


Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâil,
Amâdan açdı mevcûdât dü çeşmin tûtiyâdur bu

"Bu mukaddes mübarek toprağının parlaklığından, yokluk karanlıkları sona erdi. Yaratılmışlar iki gözünü körlükten açtı. Zira burası kör gözlere şifa veren sürmedir."


Felekde mâh-ı nev Babü's-selâmın sîne-i çâkidir,
Bunun kandili cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu.

"Gökyüzündeki yeni ay, O'nun kapısının, yüreği yaralı aşığıdır. Gökyüzündeki oğlak yıldızı bile O peygamberin nurundan doğmaktadır."


Mürâ'ât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,
Metâf-ı kudsiyândır bûse-gâh-ı enbiyâdır bu

"Ey Nabi! Bu dergaha, edebin şartlarına riayet ederek gir. Zira burası, büyük meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin hürmetine eğilerek öptüğü tavaf yeridir."

Nabi

.
cizsag_tile
cizdip