KADİR GECESİ
cizust
cizsol_tile
.

.
Yüce Rabbimiz “on bir ayın sultanı” mübarek ramazan ayında, dünya hayatımıza yönelik maddi ve manevi bereketler ihsan ettiği gibi, ahiretteki kurtuluşumuza yönelik büyük fırsatlar da bahşetmiştir. Bu fırsatların başında Yüce Allah'ın kendi kitabında "bin aydan daha hayırlı" olarak zikrettiği Kadir Gecesi gelmektedir.
Anlam olarak “Kadir”; değer, kıymet ve itibar demektir. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi Kur'an'ın inmesiyle kazandığı şeref ve kıymetinden dolayıdır.
Yüce Rabbimiz Kur'an’da Kadir Gecesi'ne bir tam sure (Kadir Suresi) ayırmıştır.
Surede mealen resimde görüldüğü gibi buyrulmaktadır.

Kadir Gecesi ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Kadir Gecesi’ni ramazanın son on gününün tek gecelerinde arayınız”(Buhari,Leyletü’l-Kadr,3)

İslam âlimlerinin çoğunluğunun görüşü Kadir Gecesi’nin ramazanın 27. gecesi olduğu şeklindedir.

Kadir Gecesi, değer gecesidir. Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir(Duhan, 3). Bu değer ayette rakamla şöyle ifade edilmiştir: "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır!" Bin ay ise yaklaşık seksen üç yıla tekabül eder. Bunun anlamı, dolu dolu yaşanmış bir insan ömrü demektir. O halde bu ayet şöyle de okunabilir:
"Kadir Gecesi bir ömürden daha hayırlıdır!"

Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde indirilen Kur'an, kişinin hayatında, yüreğinde, zihninde karşılık bulduğu takdirde ona bir gecesi bir ömür kadar bereketli bir hayat bahşeder. Kişiye duygu, düşünce ve eylem noktasında bereket lütfeder. Bu gece Rabbe yönelme ve dua gecesidir. Bu gece sadece nefsimiz, yakınlarımız için değil herkes için dua edelim.

Hz. Aişe validemiz demiştir ki;
"Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi’ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.
Rasulüllah (s.a.s.):
"Allah'ım! Sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet"
diye dua et, buyurdu. (Tirmizî,“Deavât”,84)

Bu gece kadrimizin bilindiği gecedir. Cenab-ı Hak bizi Kur'an ile muhatap almış, değer vermiştir. Öyleyse bu gece âlemin özü niteliğindeki insanlar olarak bize bahşedilen bu kadrimizi/değerimizi bilmemiz gereken gecedir. Ve... Sahip olduğumuz başta Kur’an olmak üzere nice kıymetlerimizin de kadrini bilmemiz icap eden gecedir.

Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerden birisi de Kur'an okumak ve anlamı üzerinde düşünmektir.
Zira Kur'an;
“(Ey Muhammed!) Sana bu mübarek Kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd, 29),
ayetinde belirtildiği üzere okumak, üzerinde düşünmek ve öğüt almak üzere indirilmiştir.
Kur'an’ın bu özelliği;
“Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (isrâ, 9)
“Biz Kur'an’dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz...” (isrâ, 82)
ayetleriyle dile getirilmektedir.

Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her mümini ilahî armağanlara garkettiği bir gecedir.
Bu itibarla Kadir Gecesi dilek ve isteklerimizi Yüce Allah’a arz etmek için değerli bir fırsattır.

Eller açılır bu gece, gözler dualarla yaşarır bu gece.
Ve ilahî rahmet esintileriyle kalpler okşanır bu gece.
Bu gece bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini rahmeti bol olan Yüce Rabbimizden niyaz edelim.


.
cizsag_tile
cizdip