Dili Yok Kalbimin
cizust
cizsol_tile
.


.

Dili Yok Kalbimin, Ondan Ne Kadar Bîzarım!

Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim
Ne hüviyette şu karşında duran eşarım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu bilirim çünkü, ne sanatkârım

Şiir için göz yaşı derler; onu bilmem, yalnız
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!

Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem,
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzarım!
Oku şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa
Oku, zîrâ onu yazdım iki söz yazdımsa.
Mehmed Akif Ersoy


.
cizsag_tile
cizdip