.
SESSİZ GEMİ

cizust
cizsol_tile
. . Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiiri, aslında sevdiklerinden ayrı kalan, sevdiklerine özlem duyan ancak kavuşamayanların şiiridir.
Sözü daha fazla uzatmadan sizi bu muhteşem şiirle baş başa bırakalım:

SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan,

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Bîçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
Yahya Kemal Beyatlı(1884 - 1958)

Sessiz Gemi Şiirinin Açıklaması
İlk mısrada şair, zamanı bir gemiye benzeterek artık o zaman gemisinin kalkış vaktinin geldiğini ifade etmektedir. Bu gemi ise meçhule yani bilinmezliğe gitmektedir. Yani her ne irademiz olsa da kaderde yazılı olanı kullar bilemez, bir bilinmezlik söz konusudur.
İkinci beyitte, bu geminin sessiz olmasına dikkat çeken şair, insanların bu dünyadaki yalnızlığını bu şekilde ifade etmiştir. Ayrıca burada bir tezat da söz konusudur. Hiç bir gemi hareket ederken sessiz olur mu? İşte burada tezat sanatını kullanarak aslında gürültü çıkarması gereken geminin sessiz olduğunu ifade etmiştir. Etraftaki insanlar yardım edebilir ancak bu her zaman böyle olmamaktadır. Yani her insan kendi içinde bir dünyadır ve o dünyada, her ne kadar etrafında insanlar olsa da tek başına yaşamaktadır. Çünkü mendil ve kol sallanmaz diyerek şair mendil ve onu tutan bir kolun yani insanların var olduğunu fakat sessiz kaldıklarını, yardımcı olmadıklarını ifade etmektedir.

YAHYA KEMAL BEYATLI
Türk şair, mütefekkir, yazar, siyasetçi ve diplomattır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirleri Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcu'dan biri olarak kabul edilir.
Doğum tarihi: 2 Aralık 1884, Üsküp, Kuzey Makedonya
Ölüm tarihi ve yeri: 1 Kasım 1958, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
Defnedildiği yer: Aşiyan Mezarlığı, İstanbul
Partisi: Cumhuriyet Halk Partisi
Eğitim: Vefa Lisesi, Sciences Po, Robert Kolej


.
cizsag_tile
cizdip