Talihinize çıkacak söz için tıklayın

Torunlarım için hazırladığım WEB Sitesini görmek için tıklayın.
Bu Siteyi İnceledikten Sonra
Kahvenizi Yudumlarken Torunlarım için Hazırladığım
WEB Sitemi de Gezmek için Tıklayın.


Bilimsel Yönetim ve TAYLOR


Çalışanlarınızı Canlandırın


Başarıyı Ödüllendirme
 İŞ DüNYASI


iş dünyası

Planlı Bakım Sunusu için tıklayın

.
resim01


.
resim02


.
resim03


.
resim04.
resim05.
resim06.
resim07


.
resim08.
resim09

Liderlik


Yönetim stratejisi.
K E S T İ R İ M C İ    B A K I M
ÖNSÖZ
İdeal Planlı Bakıma ulaşmak için göz önüne alınması gereken etmenleri ana hatları ile ortaya koymaya çalıştığım bu bilgiler; her yönü ile iflas etmiş bir bakım departmanından, mükemmel bakım departmanına giden yol üzerinde bizzat yaşanmış tecrübelerin bir ürünüdür. İşte bu tecrübelerin ışığında, Ms.Access ile, adım adım hazırladığım bilgisayar yazılım programım da tüm bakımı, personeli ile birlikte kusursuz yönetebilecek mahiyettedir. Bilindiği gibi bir bilgisayar yazılımın faydası, uygulanacağı sistemin analizinin mükemmelliği ile doğru orantılıdır. Aşağıda alıntılar yaptığım kitabımda özetle anlatmağa çalıştığım Planlı Bakım, ideale yakın uygulamaları içermekte ve sistem analizinin ne kadar doğru temeller üzerine kurulduğunu açıkça göstermektedir.
Bu İdeal Planlı Bakım Sistemi büyük-küçük tüm kuruluşların bakım teşkilatlarına hitap etmektedir
Başlangıçta bilgisayar desteği olmasa dahi kuruluşların Planlı Bakım uygulamaları gereği açıktır. Ancak, pek tabiidir ki Planlı Bakımın başarısı; bakım yönetiminin kusursuzluğu oranında yüksek olacaktır. İşte bakım yönetiminde bilgisayar desteğinin önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Kitabımın ve bilgisayar yazılım programımın anılan faydalara ulaşılmasında yardımcı olması dileğiyle...
                         MKemal ÖZKAN
          Elektronik ve Haberleşme Müh./İ.T.Ü.

Kitabın tamamını okumak için tıklayın.
Kitabımın tamamını okumak için tıklayınŞu an sitede kişi var.

TANIMLAR
Kavram kargaşasının yaşandığı günümüzde BAKIM ve PLANLI BAKIM ile neyi kastettiğimizi ortaya koymakta büyük fayda vardır.
BAKIM:
İster arıza anında ve isterse arıza çıkmadan önce olsun, bir teçhizata -sağlıklı çalışmasını engelleyecek problemleri ortadan kaldırmak için- yapılan müdahalelerdir.
BAKIMIN AMACI:
Bir kuruluşu oluşturan teçhizattan minimum masrafla maksimum performans ve ömür elde etmek suretiyle ÜRETİMİ; GÜVEN İÇİNDE, MAX. SEVİYEDE ve KALİTEDE tutmaktır.
PLANLI BAKIM:
Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için, hazırlanan bir programa göre bakımın yapılması işidir.

PLANLI BAKIM PROGRAMLARI
Planlı Bakım iki ayak üzerinde yürür:
1-Teçhizatların gerek duyduğu bakım programı (Planlı Bakım Programı)
2-Bakım programının üretimi ve kaliteyi arttıracak yönde uygulanması (Uygulama Programı)
Bunlardan birinin olmaması onu plansız kılar.
Kestirimci bakım 2 adet programı ihtiva eder:
1. INSPECTION (Muayene veya Kontrol)
2. KORUYUCU BAKIM
INSPECTION
-Periyodik muayene veya ayar işlerini kapsar.
-Genellikle üretimi durdurmadan;
-Duyu organları
-Sensörler
-Ölçü ve enstrümantasyon cihazları
-El aletleri

ile teçhizattan periyodik veya sürekli veri toplanır, değerlendirilir. Bu koruyucu bakımın da kaynağını teşkil eder.
Veri toplama işinde operatörlerin önemi büyüktür. Bu itibarla bakım kontrol ekibinin bir üyesi gibi eğitilmeli ve çalıştırılmalıdırlar.


KORUYUCU BAKIM
KORUYUCU BAKIM 2 alt program çerçevesinde yürütülür:

1) Periyodik Koruyucu Bakım:
Bir teçhizat, içerisinde; üretim dışı kalmadan kontrolü mümkün olmayan (veya kontrolü için kurulacak ilave sistemlerin ekonomik olmaması nedeniyle sökülüp kontrol edilmesi gereken) ekipmanları bulundurabilir. Bunların belli periyotlarda kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca mevcut yağın kontrol edilememesi nedeniyle, belirli periyotlarda, teçhizatın üretim dışı bırakılarak yağlanılması gereken kısımları olabilir.
2) Inspection'a Dayalı Korucu Bakım:
Inspection verilerinin değerlendirilmesi ile kısa, orta ve uzun vadeli programlar hazırlanır.
PLANLI BAKIMDA İNSAN FAKTÖRÜ
Planlı bakım ve uygulama programlarının mükemmelliği, hazırlayanları olan bakım mühendislerinin ön bilgi ve muhakeme kabiliyetleri ile doğru orantılıdır. Bu şart gerekli ancak, yeterli değildir. Bu programlar ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, ayar ve muayene listeleri ne kadar isabetli düzenlenmiş olursa olsun, hizmet dahi ne kadar titiz yapılırsa yapılsın, neticede planlı bakımın başarı ya da başarısızlığını bu argümanları kullanan insanlar belirlerler. Uzmanlık 1. derecede rol oynar. Bu itibarla;
Gerek program hazırlanması safhasında ve gerekse uygulama esnasında görev alacak tüm personel, özellikle muayene amiri (inspector) ve üst görevlilerin teknik seviyelerinin uzmanlık derecesinde olması gerekmektedir.


PLANLI BAKIMIN YARARLARI
Planlı bakımın önemli faydalarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

* İŞ GÜVENLİĞİNİN ARTMASI
* ZAMAN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTMASI
* MAMULDE KALİTENİN ARTIŞI
* MAKSİMUM ÜRETİM
* MİNİMUM BAKIM MASRAFI
* İŞGÜCÜNDE EN AZ %50 TASARRUF
* TEÇHİZATLARIN EKONOMİK ÖMÜRLERİNİN ARTMASI
* ÜRETİM PROGRAMLARININ AKSAMAMASI
* PERSONEL MOTİVASYONUNU YÜKSEK TUTMASI
YAZILIM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VEYA SATIN ALMAK İÇİN E-MAIL ATABİLİRSİNİZ => kmlozkan@msn.com


Bu Site İnternette Bedelsiz Olarak neocities Firması Vasıtasıyla Yayınlanmaktadır.

DÖVİZ KURLARI    EN SON SPOR HABERLERİ   SON DAKİKA HABERLER
PİYASALAR
.

.
.
Gitmek
için
tıklayın

.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
. Şu anda
izmit sondurum
. ve İzmit 5 günlük:
izmit 5gün
. Şu anda
Üsküdar sondurum
. ve ÜSKÜDAR 5 günlük:
Üsküdar 5gün
Copyright © 2017 - MKemâl     All Rights Reserved     Webmaster: MKemâl - kmlozkan@msn.com