Anılarım
Resimlerle ilgili bilgi almak ve büyütmek için tıklayın. Yıllar ve Ben

Dedenizin Diğer Resimleri için Tıklayın

Niyazi Dayı ile Destanlaşma
   Çeşitli olaylar karşısında şiir ile düşüncelerini dile getirmekle bilinen ve şiirleri dilden dile dolaşan ailemizin tanınmış şairi, babamın dayısı rahmetli Niyazi ÇOM'a anı olarak kalması için bana da bir şiir yazmasını çok ısrar edince aşağıdaki ilk destanı ile yazışmamız başlamıştı:
Niyazi Dayı 'nın Bana Yazdığı İlk Destan
Tarih:21/02/1979

Biraz atayim sağa şimdi geldi atumi
Taze fidan eğilur karti yere yatu mi?
Devrol halk partisina kabul eyle şartumi!..
Dayinun dedukleri toruni ayartu mi?
Hesabini bilenun demiri taratu mi?
Penaltini beklema gelursa gol atumi!..
Demirel'un şekeri hiç dudak ballatu mi?
Yalani bülbül gibi, herşeyi anlatu mi?
Yuki güzel yuklersan gemiyi yanlatu mi?
Bundan ileri gelu Turkiyenun batumi...
O kadar reyler attum görmedum rahatumi.
Oturdum bir köşeye yalayirum tatumi.
Artuk yaradanumdan beklerum imdadumi.
Sen da hak vereceksun torin oku kartumi
Baban isa sat oni oki gelu satumi!...
Lambalarini sen tak, ben çekmişim hatumi
Zindana kalacağiz yakin güneş batumi.

Niyazi ÇOM     


Ben 'im cevabım
Şiir Tarih:../03/1979

Ok vurmazsa hedefe kır at gitsun o yayi
Kuyruklar moda oldi, sen şaşurma sirayi
Alurken peşin aldi senun elunden çayi
Lazim olduğu zaman odedi mi parayi?
Analar kan ağlayi, kim saracak yarayi
O ki olmaz rahatum ne edeyim sarayi?
Ufak beyuk herkesun mermi doli dolayi
Ecevit'lan Demirel bulamazsa arayi
Olan bize olacak yiyeceğuk ayvayi!...
Ecevit da şaşurdi zaten akla karayi
Boyna gele atayi pirakmayi tavlayi
Sil kayduni partiden sen beni dinle Dayi
Suya geturu seni boş yollatu kovayi
Bunlari çok duşunmek zehir eder dunyayi
Kaldun hep Çayeli'ne, git gez bir da Konya'yi
İstanbul'i, İzmir'i, bir daha gör burayi
Senun çektuğun hata ben takmişim lambayi.

Yeğenun Mustafa    
Niyazi Dayı 'nın Bana Yazdığı 2. Destan
Şiir Tarih:23/03/1979

Hey gidi yalan dunya gene verdun verayi
Bare sağa tokeyim içumdeki borayi
Vatan feryad ediyor kim sarar bu yarayi
Sozleruna haklisun seçtuk aklan karayi
Nereye atarsan at gene demir tarayi
Liman bulamayiruk deniz baştan yarayi
Ecevit kaz yakıyor Demirel da çirayi
Fakire fukaraya bu ziyan siçirayi
Bu millet odiyecek neyilan bu firayi
Herkes çakmak çakayi kim bulacak arayi
Kesildi çay parasi boyladuk mağarayi
Bakalum kim atacak soninda nağarayi
Bize kondi kafidur ne yapayim sarayi
Konya İzmir'e değil size çektum kurayi
Bir yere atacağum bu yazi mi turayi
Verdum şiirlerune birinci numerayi
Torun dayiya benzer donattum kamarayi

Niyazi ÇOM     


Ben 'im cevabım
Şiir Tarih:../04/1979

Bir çift lafum daha var kuyumuzi kazana
Artuk kulak tikaduk çalduğu borozana
Denizleri kurutti meydan kaldi sazana
Karaborsa yurudi el açtuk kalpazana
Tuz bulu koyamaduk yemek pişen kazana
Senenun 11 ayi benzedi remezana
Ne imama saygi var ne okunan ezana
Hiç itibar kalmadi okuyana yazana
Bu canum memleketi benzettiler hozana
Yapmanun zorluğuni anlatmali bozana
Biz ne dersak diyelum at koşturup tozana
Umut, kardeşluk, bariş kar eder mi azana
Ruşvet alu yiyeni surecesun fizana

Yeğenun Mustafa    
Niyazi Dayı 'nın Bana Yazdığı 3. Destan
Şiir Tarih:20/04/1979

Daha temizlenmedi sisi eski dumanun
Duşerken geri dondi uzerinden komanun
İpti Demirel verdi ateşini samanun
Şimdi bu gidişilan kesilecek amanun
Eveli yemiş iduk sutlisini yarmanun
Hepisi bize vurdi şimdi bu armağanun
Tesir etmez bulara ne kamet ne ezanun
İtibari kalmadi ne okur ne yazanun
Sen bilursun kim verur cezasini azanun
Donmiştur bu hukümet filimine tarzanun
Bari Selamet sursa sapanini hazanun
O da çikamaz oldi tepesine fuzenun
Bakalum ne olacak bir da ona uzanun
Değerini o bilur mubarek remezanun
Çevirduk memleketi şarkisina Suzanun

Niyazi ÇOM     


Ben 'im cevabım
cevapsız Bu şiirine cevap vermedim. Çünkü 'Son olarak şiirini cevaplandırıyorum' diye yazdığından onu zorlamak istemedim.
Mustafa    
Niyazi Dayı 'nın Ben Asker İken Yazdığı İlk Destan
Şiiri dinlemek için tıklayın. Tarih:06/05/1981

Anladuğuma göre mesken ettun Halic'i
Her insanun borcidur giymek askerluk taci
Askerluk bir şereftur, duşunma ana, baci
Vazifene donersun atlat habu yamaci
Bir yere dayanmiştur her insanun amaci
Şukür yine subaysun er değilsun kamaci
Yaradanum vermesun vucuduna bir sanci
Asker ciddi olmali olmamalidur yanci
Türk askeri verur mi duşmanina haraci?
Birden hucuma kalkar hem hava hem karaci
Allahi hasretluğune şifa yap iç ilaci
Yeruni başka alur sen olursun silaci
Biz hancak oluyoruz hepunuze duaci
Soyle arkadaşlara selamumi siraci.

Niyazi ÇOM     


Ben 'im cevabım
Şiir Tarih:../06/1981

Dalar giderum Dayi kişlada ara ara
Gelsa izin gunum da bi duşsam oralara
Bi ara geldum, gittum aklum hep çocuklara
Duşunma dersun ama duşunu bu fukara
Bi tek serbes dolaşan kedidur ortalara
Eldi gitti kaybana o da geldi nazara
Duşuncemuzi bile koyayile kantara
Koyinlara benzeduk sirada dura dura
Laf anlamaz birinun gideruk peşi sıra
Emir duşmez ağzindan onla eder gargara
Bi istifuni bozsan yersun bi ton parpara
Tufeğum omuzuma belume kasatura
Ter topuktan çikayi hep koştura koştura
Komutan yorulunca verir on dakka ara
Bir bakarsun su da yok boşalmiştur matara
Nasihat ne edersun yuk taşiyan katira
Asker içun ucuzdu satiliği pazara
Kafada saç kalmadi nere tararsan tara
Dağitum guni gelu ataruk yazi tura
Ya nasip der çekeruk beyaz torbadan kura
Bir bakarsen duşmişik doğudaki sinira
Oyle bir kuradan da bizi Allah kayira
Senunlan yarişamam Dayi bakma kusura.

Yeğenun Mustafa    
Niyazi Dayı 'nın Ben Askerde İken Yazdığı 2. Destan
Şiir Tarih:19/06/1981

Seni hiç ommazdum ki askerluk darlatacak
Kirk dort ay yaptum oni dolaştum bucak, bucak
Her aslani yipratur, adam seçmez bu ocak
Keyfi oynatur seni, yer yemez bu olacak
Bazi duzine gider bazi kiçtan dalacak
İşte bu zorluğile bu sancak sallanacak
İpti zor gider ama soradan ballanacak
Sikorta hiç tutmiyor nerede vardur kaçak
Bulamam diyemesun muhakkak bulunacak
Darbeli vazifedur ne soğuk der ne sicak
Kuvvetli yelken ister ruzgari kolanacak
Bakalum taliğinuz ne yana yollanacak
Çikmaz inşallah engel başuna çollanacak
Geçer istirahata artuk marş marştan bacak
O kadar parparaya insan da katlanacak
Siz gene yemiyorsiz bi iskele bi sancak.

Niyazi ÇOM     


Ben 'im cevabım
Cevapsız. Bu şiirini de cevaplamadım. Çünkü şiir yazmakta isteksiz olduğu mektubundan anlaşılıyordu. Yazsam gene cevap yazardı. Onu zorlamak istemedim. Var olsa da danışsam... Allah rahmet eylesin.
Mustafa